"Trong công ty, chỉ có một ông chủ duy nhất đó là Khách hàng. Khách hàng có thể đuổi việc từ giám đốc cho tới nhân viên chỉ với một hành động duy nhất đó là mua hàng của công ty khác." - (Sam Walton)"

Trang chủ